Smartex

seafood-export

1. Tổng quan

XK thủy sản 3 tháng đầu năm 2014 đạt 1,65 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do XK tôm tiếp tục tăng trưởng mạnh (88%), cá tra hồi phục nhẹ, cá ngừ, mực bạch tuộc và các mặt hàng hải sản khác vẫn giảm sâu.

XK tôm chiếm tỷ trọng cao nhất, trên 48%, so với năm ngoái chiếm 34%, cá tra bị giảm tỷ trọng từ 31% xuống còn 25%, cá ngừ giảm mạnh từ 12% xuống còn 7%.

Đúng như dự đoán, XK tôm chân trắng năm nay tiếp tục tăng mạnh do nông dân tăng diện tích nuôi sau khi đạt kết quả tốt trong năm trước. XK tôm chân trắng 3 tháng đầu năm đạt 481 triệu USD, tăng 212% so với cùng kỳ năm ngoái, tôm sú đạt 261 triệu USD, tăng 13%, đưa tổng XK tôm lên 798 triệu USD, tăng 105%.

XK cá tra tháng 1 và tháng 3 giảm, chỉ tăng mạnh trong tháng 2, do vậy, tổng XK 3 tháng tăng 5,2% so với cùng kỳ đạt 409 triệu USD.

Mặc dù hoạt động khai thác biển 3 tháng đầu năm khá thuận lợi, sản lượng khai thác khá cao, nhưng sản lượng cá ngừ - loài XK chính lại giảm. XK cá ngừ 3 tháng đầu năm giảm 26% đạt 115 triệu USD, trong đó, sản phẩm cá ngừ tươi/đông lạnh (HS 03) ngày càng sụt giảm mạnh (giảm 33% trong 3 tháng)

XK mực, bạch tuộc tháng 3 tăng mạnh đưa tổng XK 3 tháng tăng gần 6% đạt gần 92 triệu USD, XK các mặt hàng cá biển khác đạt 204 triệu USD, tăng 20%.

Quý I/2014, Việt Nam XK thủy sản sang 146 thị trường so với cùng kỳ năm ngoái xuất sang 135 thị trường. XK sang tất cả các thị trường đều tăng trưởng khả quan (11 - 74%). Top 3 thị trường: Mỹ, EU, Nhật Bản chiếm 56% giá trị XK, tăng so với cùng kỳ năm 2013 là 54,4%.

Bạn đang ở: Home Thông tin thị trường Nghiên cứu thị trường Ngành hàng nổi bật Displaying items by tag: Ngành thủy sản Việt Nam