Smartex

da-nang-lot-vao-top-du-lich-2015

Theo đó, Đà Nẵng được xếp ở vị trí 43/52. Năm 2014, Quảng Bình được chọn vào danh sách trên và được xếp thứ 8/52.

 

tourismDu lịch và các dịch vụ liên quan đã nổi lên như là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế hiện đại của Việt Nam. Trong năm 2012, ngành du lịch Việt Nam đã thu hút hơn 6,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng từ 2,1 triệu lượt trong năm 2000. Tổng cục Du lịch Việt Nam là Bộ chính thức của Chính phủ Việt Nam. Website chính thức của Tổng cục Du lịch Việt Nam cung cấp những thông tin chi tiết và tiềm năng về con người Việt Nam, đất nước và du lịch Việt Nam. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.vietnamtourism.com .